Интересно

Кој тип на колега сте на работа

Сподели

Постојат четири доминантни типови на колеги на работното место од кои секој успева на поинаков начин, пишува Harvard Business Review.

Научниците тврдат дека спротивните типови на колеги е добро да се приближат. На почетокот можеби би се појавиле конфликти, но колегите со различни карактери можат меѓусебно да се балансираат.

Пионерот е заинтересиран за нови можности и поттикнуваат енергичност и креативност во тимот. Чуварите сакаат стабилност и воведуваат ред и дисциплина. Не сакаат да ризикуваат и подобро се чувствуваат кога се придржуваат до факти, бројки и детали. Тука се и возачите кои сакаат кои сакаат предизвик и победа. Интеграторот го поврзува тимот, а за овој тип на колега најважни се добрите односи меѓу колегите.

Пионери

Пионерите се друштвени, спонтани, прилагодливи, ентузијасти и креативни. Тие се фокусираат кон големи задачи, полни се со идеи и не се плашат да преземат ризици. Пионерите се заинтересирани за нови можности и поттикнуваат енергичност и креативност во тимот. За нив зборот “не“, не постои.

Чувари

Чуварите се затворени, резервирани и методични. За нив податоците и фактите се најважни, а деталите им се битни. Тие се практични и лојални, но повеќе сакаат самостојна отколку работа во тим. Ја ценат стабилноста и воведуваат ред и дисциплина. Се плашат да ризикуваат и сметаат дека од грешките треба да се учи.

Возачи

Возачите се посветени на работата, тие се натпреварувачки настроени и многу се љубопитни. Тие се логичари и сакаат да експериментираат, а проблемите ги гледаат како црно – бели. Го ценат предизвикот и даваат поттик на тимот. Сакаат да постигнуваат добри резултати и победи.

Интегратори

Интеграторите се чувствителни, традиционални и се грижат за меѓучовечките односи. Тие се одговорни за тимот и поврзување на членови. За нив најважно е да владее хармонија меѓу колегите. Интеграторите не се конфликтни личности.


Извор:bi.mk